Jumat, 08 Oktober 2010

Thaharah

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Hikmahnya

1. pengertian
Thaharah menurut bahasa berarti bersih. Menurut istilah fuqaha (ahli fiqih) berarti membersihkan hadas atau menghilangkan najis, yaitu najis jasmani seperti darah, air kencing, dan tinja. Hadas secara maknawi berlaku bagi manusia. Mereka yang terkena hadas ini terlarang untuk melakukan shalat, dan untuk menyucikannya mereka wajib wudhu, mandi, dan tayammum.
Thaharah artinya : Hal bersuci atau hal kebersihan.
Arti disini : hal cara bagaimana menyucikan diri ( badan, pakaian, dll.) agar boleh sah menjalankan ibadah.
2. Dasar hukum
· Menurut Al-qur’an :
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : إنّ الله يحبّ التّوّابين و يحبّ المتطهّرين
(البقرة : ).
“artinya : aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk :Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(al-baqarah:222).”
· Menurut hadist :
لا تقبل صلاة بغير طهور ( رواه مسلم )
“artinya : shalat tidak diterima tanpa di dahului dengan bersuci ( H.R.muslim )
 
B. Thaharah dari Najis dan Hadats
a. Thaharah dari Najis
Pengertian najis :
Dari segi bahasa, najis berarti benda kotor seperti darah, air kencing dan kotoran manusia, adapun dari segi syar’i, najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya shalat.
Yang dimaksud najis atau kotoran disini ialah seumpama air kencing, darah, nanah, bangkai, bekas dijilat anjing dan lain sebagainya.Semua najis itu harus kita bersihkan dari badan kita, pakaian kita dan tempat kita.
Pembagiannya :
a. Najis ringan, ialah air kencing bayi (anak kecil) laki-laki yang umurnya kurang dari dua bulan, dan belum makan selain air susu. Cara membersihkannya : cukup dengan memercikkan air kebagian yang terkena sampai bersih.
b. Najis berat, ialah najis yang dari bekas dijilat anjing atau babi. Cara membersihkannya : lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih tujuh kali, salah satunya campuran tanah.
c. Najis biasa, yaitu kotoran manusia atau binatang, air kencing, bangkai.(selain bangkai ikan air, belalang dan mayat manusia), darah, nanah dan sebagainya selain yang tersebut Dalm najis ringan dan najis berat. Cara membersihkannya : cukup sekali dengan air sehingga hilang sifatnya. Tetapi apabila tidak mungkin hilang semua sifatnya (bau rasa dan rupanya) maka dimaafkanlah ( tidak jadi apa) adannya bekas najis itu.
v Adapun cara membersihkan kulit binatang dengan disamak.
Menurut wujudnya najis itu dibagi menjadi dua :
1. ‘ainy, artinya berwujud benda
2. Hukmi, artinya hanya hukumnya saja, sedang wujud bendanya tidak ada.
Macam-macam najis itu dimaafkan dalam pada itu ada beberapa macam najis yang dapat di maafkan. Diantaranya ialah :
1. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir umpamanya : nyamuk, kutu dan sebagainya.
2. Najis yang amat sedikit sekali.
3. Nanah atau darah dari kudis (bisulnya) sendiri yang belum sembuh.
4. Debu yang campur najis.
5. Dan lain-lainnya yang sangat sungkar menghindarinya.
CARA DAN ADAB BERSUCI
Tubuh kita dan pakaian kita senantiasa harus bersih, lebih-lebih ketika kita hendak mengerjakan shalat. Maka dari itu sehabis buang air besar atau air kecil kita diwajibkan untuk bersuci.
Caranya :
1. Di bersihkan dengan air bersih
2. Jika tidak ada air, sedikitnya dengan tiga batu atau sesuatu yang kesat yang dapat menghilangkan najis.
Yang terlebih baik ialah apabila dibersihkan dengan kedua-duanya dengan batu atau sebangsanya, kemudian air.
b. Thaharah dari Hadats
Pengertian Hadast :
Hadast dari segi bahasa berarti sesuatu yang datang atau berlaku.sedangkan hadast dari segi syar’i bermaksud sesuatu yang berlaku pada tubuh badan yang menyebabkan tidak sah sesuatu ibadah, ia terbagi kepada hadast kecil dan hadast besar.
v Hadast kecil ialah sesuatu perkara yang membatalkan WUDHU.
v Hadast besar ialah sesuatu perkara yang mewajibkan mandi.

sebab hadast :
a. Sebab hadast kecil adalah sebab yang membatalkan wudhu’. Maka kesan daripada ber hadast kecil adalah terbatalnya wudhu’ dan diharamkan untuk melakukan perkara-perkara berikut:
1. Menunaikan sembahyang sama ada fardhu atau sunat dan amalan lain yang seumpamanya seperti sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat dan solat jenazah.
2. Tawaf Ka‘bah, sama ada fardhu ataupun sunat kerana dihukum sebagai sembahyang.
3. Memegang dan menyentuh kesemua bahagian Al-Qur’an atau sebahagiannya sahaja walaupun sepotong ayat.
b. Sebab hadast besar pula adalah berjunub, keluar haidh atau nifas dan melahirkan anak, apabila seseorang ber hadast besar kerana berjunub, maka dia diharamkan untuk melakukan perkara-perkara berikut:
1. Menunaikan sembahyang sama ada fardhu atau sunat dan amalan lain yang seumpamanya seperti sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat dan solat jenazah.
2. Tawaf Ka‘bah, sama ada fardhu ataupun sunat kerana dihukum sebagai sembahyang.
3. Memegang dan menyentuh kesemua bahagian Al-Qur’an atau sebahagiannya sahaja walaupun sepotong ayat.
4. Membaca Al-Qur’an dengan niat membacanya kecuali dengan niat zikir, berdoa, memuji Allah dan memulakan sesuatu ataupun dengan tujuan mengajar.
5. Beri‘tikaf di dalam masjid.
CARA MENGHILANGKAN HADAST
· Untuk menghilangkan hadast kecil ialah dengan berwudhu’ atau tayammum apabila tidak dapat melakukan wudhu’.
· Untuk menghilangkan hadast besar ialah dengan mandi atau bertayammum sebagai ganti daripada mandi
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal buang air.
1. Jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain, umpamanya : di tempat orang yang lalu lintas, dibawah pohon yang berubah, di tempat angina yang meniup kearah orang dan lain sebagainya.
2. Jangan berkata-kata kecuali apa benar-benar terpaksa.
3. Jangan di tempat orang yang terbuka (hendaklah berdinding)
4. Apabila masuk ketempat yang khusus untuk itu, hendaklah mendahulukan kaki yang kiri sambil berdo’a :
اللهّم إنّى أعوذبك من الحبث و الخبائث
“ Ya Allah ! aku berlindung kepada engkau. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari diriku dan menyehatkan.
5. Apabila keluar dari tempat itu, hendaklah mendahulukan kaki yang kanan sambil
berdo’a :
غفرانك . الحمد لله الّذي أذهب عنّى الأذى وعافانى
“ Aku mengharap ampun engkau. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari diriku dan menyehatkan.
6. Apabila terpaksa pada tempat yang terbuka (tidak berdinding) dan tidak pada tempat yang khusus buat buang air, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat.
C. Wudhu dan Tayammum
i. berwudhu
Barang siapa yang hendak mengerjakan shalat wajiblah ia berwudhu lebih dahulu. Berwudhu adalah syarat sahnya shalat.Orang yang belum berwudhu dinamakan masih berhadas kecil, yakni belum suci dari hadas kecil. Jadi untuk menghilangkan hadas kecil itu orang harus bersuci dengan berwudhu.
Adapun cara mengerjakan wudhu, adalah sebagai berikut :
1. Berniat wudhu atau sengaja mengerjakan wudhu, karena Allah yang berkata di dalam hati atau kadang-kadang bersamaan dengan lisan, demikian.
نويت الوضوء لرفع الحدث الأصغر فرضا لله تعالى
“Saya niat berwudlu untuk meghilangkan hadas kecil karena Allah”
2. mencuci kedua tangan sampai pergelangan, sambil membaca :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
Artinya : (aku berwudlu ini) dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
3. Berkumur sambil membersihkan gigi dan membersihkan hidung.
4. Membasuh muka sampai rata. Ke atas sampai ke tepi rambut kepala, ke bawah, sampai ke tulang rahang, kanan kiri sampai telinga.
5. Membasuh kedua belah tangan, dari ujung jari sampai meliputi dua siku.
6. Mengusap dan menyapu sebagian atau seluruh kepala dengan tangan yang telah dibasahi dengan air.
7. Menyapu dan mengusap kedua belah telinga luar dalam dengan tangan yang telah di basahi.
8. Membasuh kedua belah kaki sampai dengan mata kaki.
9. Membaca :
أشهد أن لاإله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله اللّهم اجعلنى من التّوّابين واجعلنى من المتطهّرين
Artinya : “aku mengakui bahwa tidak ada tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, yang esa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku mengakui bahwa Muhammad itu Hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Ya Allah jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang taubat, dan jadikanlah saya masuk golongan orang-orang yang bersuci.
v hukum wudhu
Hukum wudhu adalah seperti berikut:
1. Wajib atau fardhu, iaitu ketika hendak menunaikan ibadah seperti sembahyang, sama ada sembahyang fardhu atau sembahyang sunat, ketika hendak melakukan tawaf Ka‘bah sama ada tawaf fardhu atau sunat, ketika hendak menyentuh Al-Qur’an dan sebagainya.
2. Sunat. Banyak perkara yang disunatkan berwudhu’, antaranya ialah untuk membaca atau mendengar bacaan Al-Qur’an, membaca atau mendengar bacaan hadith, membawa kitab tafsir, kitab hadith atau kitab fiqh, melakukan azan, duduk di dalam masjid, melakukan tawaf di ‘Arafah, melakukan sa‘i, menziarahi makam Rasulullah, ketika hendak tidur, mengusung jenazah, malah disunatkan sentiasa berada dalam keadaan berwudhu’ dan memperbaharui wudhu’.
v Hikmah wudhu
Hikmah berwudhu’ ialah kerana anggota-anggota tersebut terdedah kepada kekotoran yang zahir seperti habuk, debu dan lain-lain serta banyak terdedah dengan dosa dan maksiat sama ada zahir atau batin.
v Syarat-syarat wudhu
Terdapat dua syarat dalam wudhu’ iaitu syarat wajib dan syarat sah.
a) Syarat Wajib Wudhu’
a. Islam.
b. Baligh.
c. Berakal.
d. Mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi.
e. Berlakunya hadats.
f. Suci daripada haidh dan nifas.
g. Kesempitan waktu. Wudhu’ tidak diwajibkan ketika waktu yang panjang tetapi diwajibkan ketika kesempitan waktu.
b) Syarat Sah Wudhu’
a. Meratakan air yang suci ke atas kulit, iaitu perbuatan meratakan air pada seluruh anggota yang dibasuh hingga tiada bahagian yang tertinggal.
b. Menghilangkan apa sahaja yang menghalang sampainya air ke anggota wudhu’.
c. Tidak terdapat perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhu’ seperti darah haidh, nifas, air kencing dan seumpamanya.
d. Masuk waktu sembahyang bagi orang yang berterusan dalam keadaan HADAST seperti orang yang menghidap kencing tidak lawas.
YANG MEMBATALKAN WUDHU
Setelah kita berwudlu kita boleh mengerjakan shalat sebanyak-banyaknya, sebelum terjadi hal-hal yang membatalkan wudlu.
Hal-hal yang membatalkan wudlu, itu adalah sebagai berikut :
1. Adanya sesuatu yang keluar dari perut dengan melalui salah satu dari dua jalan kotoran, meskipun hanya angin.
2. Tidur atau tertidur yang tidak dengan duduk yang tetap.
3. Hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk dan sebagainya.
4. Tersentuh kemaluan dengan telapak tangan.
5. Tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan (bukan muhrim) atau sebaliknya, dengan tidak beralas.
ii. Tayammum
Tayammum adalah salah satu cara bersuci, sebagai ganti berwudlu atau mandi, apabila berhalangan memakai air.
Sebab-sebab yang membolehkan tayammum itu, ada dua perkara :
1. Tidak ada air.
2. Sebab sakit yang tidak membolehkan kena air.
Syarat tayammum
1. Adanya udzur (halangan), yang membolehkan tayammum.
2. Telah datang (masuk) waktu shalat.
3. Mencari air terlebih dahulu, bagi sebabnya yang ketiadaan air.
4. Dengan debu yang suci.
Rukun tayammum
1. Niat. Yakni sengaja bertayammum, agar sah shalatnya karena Allah ta’ala.
2. Mengusap muka dengan debu tanah, dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu.
3. Mengusap kedua tangan sampai ke siku, dengan debu tanah dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu, jadi dua kali memukul.
4. Tertib. Yakni tidak diselingi oleh antara yang lama.
Yang membatalkan tayammum
1. Semua yang membatalkan wudlu.
2. Melihat air bagi yang sebabnya ketiadaan air.
3. Karena murtad atau kafir.
Sesudah tayammum boleh atau sah mengerjakan shalat fardlu sekali saja, dan seterusnya boleh mengerjakan shalat sunat seberapa suka. apabila hendak shalat fardlu lagi, wajiblah bertayammum lagi.yang demikian itu jika sekira tidak batal tayammumnya.
Cara mengerjakannya :
1. Lebih dahulu dicari debu atau tanah yang berdebu.
2. Membaca basmalah.
3. Berniat, yang terkata didalam hati, dan terkadang terkata dimulut, demikian : sengaja saya bertayammum agar sah shalatnya, karena Allah.
4. Menepukkan kedua belah telapak tangan keatas debu.
5. Menghapuskan (mengusapkan) tangan yang berdebu itu ke muka, seperti dalam berwudlu.
6. Menepukkan kedua telapak tangan sekali lagi keatas debu.
7. Menghapuska (mengusapkan) telapak tangan kiri ke tangan kanan sampai siku dan telapak tangan kanan ke tangan kiri sampai siku pula.
Tayammum sebagai ganti mandi itu, sama saja dengan tayammum sebagai ganti wudlu.
Yang di maksud dengan debu ialah : debu tanah yang ada di tanah, ataupun di pasir. Dan boleh juga tanah kering yang ditumbuk sehingga menjadi debu.
Referensi :
- Shahih fikih sunnah jilid 1, pustaka azzam, abu malik kamal bin as-sayyid salim.
- Fiqih 1, trimurti press, KH.Imam Zarkasyi.
- Al-qur’an-l-karim.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar